Navigácia

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

MÁJOVICA

Milí rodičia a žiaci, dňa 27. mája 2016 sa
na našej škole koná
Májovica,
na ktorú ste všetci srdečne pozvaní.
Stretneme sa na školskom dvore o 14.30 hod.
Nedeľa 29. 5. 2016

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 29.5.2016)
Karin Focková (6.B)
Zajtra (Pondelok 30.5.2016)
Kristína Daňová (1.B)

Kalendár

Tento mesiac na našej škole:

ZBER PAPIERA do 19.5.2016
 

3.5.  Mladý záchranár (2 družstvá, 8., 9. ročník)

5.5. OK Slávik Slovenska

6.5. Finančná gramotnosť, beseda pre 1. stupeň

6.5. Deň matiek KDAH

10. 5. Trojruža - literárna súťaž

12.5. PREROD 5.A

13.5. Čas premien - beseda pre dievčatá 6.A

16. 5.  Medzníky 2. svetovej vojny (dejepisná súťaž)

17.5. Mladý záchranár - súťaž

17.5. Dopravné ihrisko 3.A

19.5. Dopravné ihrisko 3.B

19.5. (predbežný termín) Exkurzia Košice - 5.A, 5.B

27.5. Májovica

31.5. Bábkové divadlo Banská Bystrica - 3. a 4. ročník

Archimediáda

Príprava na výtvarné súťaže – Maľujeme a fotografujeme s Primalexom, Fullova paleta

Škola v prírode

9.5 - 13.5. - 6.B

13.6.- 17.6. - 6.A + 9.A

20.6. - 24.6. - 4.A + 4.B + 9.B, 3.A + 3.B + 2.B

Novinky

 • V stredu 18. mája sa žiaci 2. B triedy zišli ráno na netradičnom mieste, a to bola železničná stanica v Ružomberku. Čakalo nás vyučovanie v teréne  pod názvom „Exkurzia za divadlom“.  Nastúpili sme do posledného vagóna vlaku a vydali sa do Žiliny. Vo „vlakovej triede“ deti riešili úlohy pracovného listu zamerané na matematiku, slovnú zásobu aj ich pozorovací talent.  Príklady z matematiky išli rýchlo, aj doplnenie hlások do slov bola väčšinou hračka, len pozorovanie  okolia za oknami vagóna, niektorým robilo troška problém. V Žiline však mali všetci žiaci hotovo. V druhej časti našej cesty, ktorá mala cieľ v Banskej Bystrici, sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o trati, po ktorej sme práve „uháňali“  vlakovou súpravou. Ďalšou úlohou detí bolo, porátať počet tunelov z Vrútok do Banskej Bystrice.  Predstavenie „Dve rozprávky na bruchu“ boli veselé, vtipné a deti aj dospelí  sa zabávali. Po našom suchom obede z vlastných zásob sme si vyrobili maňušku v dielni divadla. Teta bábkoherečka  nám predstavila rôzne typy bábok, prezradila o nich veľa zaujímavého, zahrala krátke skeče a nakoniec si žiaci sami mohli vyskúšať činnosť bábkoherca. Exkurzia za divadlom sa vydarila a všetci sme odchádzali z bábkového divadla „Na rázcestí“ spokojní. Nasledovala malá prestávka na námestí, kde si deti zakúpili nejaké suveníry a samozrejme aj zmrzlinu . Chlapci sa tešili aj na nasledujúci bod nášho vyučovania, a to návštevu bojových vozidiel a pancierového vlaku. Z námestia niektorí kráčali podľa mapky stredu mesta, ktorú dostali v infocentre mesta.  Po prehliadke exponátov sme sa premiestnili na vlakovú stanicu Banská Bystrica mesto a odtiaľto sme sa vybrali už na cestu domov. Vo vlaku sme sa zahrali ešte dve súťaže, kde sme vymýšľali slová označujúce zvieratká, ale museli mať tri písmenká. Tak isto sme pozorovali  prírodu za oknami vlaku a hľadali tam „niečo“, čo  by začínalo na dané písmeno.  Na stanici v Ružomberku čakali netrpezlivo svoje deti rodičia a samozrejme, že prvé ich otázky boli: „Ako ste sa mali?  Zjedol si všetko? Nezabudol si niečo vo vlaku? ....“  Potešili odpovede ako:  „Bolo tam dobre.  Prešli sme cez 25 tunelov.  Mal som zmrzlinu. Hrali sme divadlo...“

 • 26. 5. 2016

  V utorok 3.5.2016 nás reprezentovali na OK súťaže Mladých záchranárov civilnej ochrany dve družstvá šikovných ôsmakov a deviatakov. Dievčatá a chlapci predviedli svoje znalosti v testoch i v orientácii v teréne  a svoje zručnosti si otestovali v nasadzovaní plynových masiek, hasení malých požiarov, zdravotnej pomoci i v streľbe zo vzduchovky. Na celoslovenské kolo síce nepostúpili, no i tak získali krásne siedme a ôsme miesto.

 • 26. 5. 2016

  Máj sa niesol v duchu prípravy na zdravotnícke súťaže. Naše tradičné družstvo v zložení: Simona Semanová, Zuzana Grilusová, Kristína Štefáneková, Rebeka Kulošťáková a Dominika Bystričanová sa najprv zúčastnilo školenia, ktoré prebehlo na FZ KU a následne na to, dňa 17.5.2015, aj OK súťaže HMZ pod patronátom SČK. Dievčatá sa vôbec nedali zahanbiť a hoci im tretie miesto ušlo len o bod, aj tak im srdečne blahoželáme! V rámci dobrých vzťahov našej školy k SČK, naši deviataci taktiež pomohli s realizáciou súťaže. Matúš Remeň, Damián Ďaďo a Franko Struhár robili v rámci tej istej súťaže figurantov. Za šírenie dobrého mena našej školy aj im veľmi pekne ďakujeme.

 • Dňa 18. mája sa v priestoroch Mestského úradu v Ružomberku pod záštitou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov uskutočnila dejepisná súťaž Medzníky 2. svetovej vojny. Súťaž bola určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Našu školu reprezentovali Patrícia Slezáková a Sofia Pačinová, žiačky 9. A triedy.

 • Viete čo je to Kreatívna fabrika? My už áno. Nachádza sa v Košiciach a navštívili sme ju 19.5.2016 my, piataci a 9.B.

  Je to zábavné technické centrum, ktoré vzniklo ako projekt US Steel, Technickej Univerzity, Univerzity P.J. Šafárika a Slovenskej akadémie vied.

  My sme si tu mohli aktívne vyskúšať viac ako 50 exponátov z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky a strojárenstva. V škole to všetko vyzerá ako veľká nuda, ale či to bola nuda aj tu, posúďte z našich fotografií.

 • ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok prijme do  pracovného pomeru učiteľa s aprobáciou telesná výchova na plný úväzok.

  Požadované  vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

  Termín nástupu: 26.08. 2016

 • Dňa 19. 5. 2016 sa konala v cvč Fyzikálna olympiáda pre žiakov 7. ročníka - Archimediáda. Zúčastnili sa aj naši žiaci: Natália Brečková, Diana Kacianová, Kristián Šimrák a Petra Blašková. Žiaci riešili 4 príklady, pričom podmienkou úspešnosti bolo získať min. 15 bodov. Úspešnými riešiteľkami boli Natália Brečková a Diana Kacianová. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Medzi štvrtákov ZŠ piatok zavítali manželia Balkovci zo Serede, ktorí sa venujú finančnej gramotnosti na ZŠ. Vychádzali z Národného štandardu finančnej gramotnosti pre primárne vzdelávanie. Dozvedeli sme sa čo sú hodnoty -  vzdelanie, solidárnosť, schopnosť pomáhať, zručnosť, sloboda, zdravie.

  Finančná gramotnosť – vedieť zadefinovať hodnoty, aby si dokázali  získať potreby pre svoj život.

 • 9. 5. 2016

  Naša tradičná oslava Dňa matiek sa nám opäť vydarila, veď posúďte sami.

  Video 1 

  Video 2

  Video 3

  Video 4

  Video 5

  Video 6

  Video 7

 • Dária Vrabková, žiačka 8. A, získala so svojou literárnou prácou Mŕtve vzory alebo pravda, ktorá sa nepoprie v súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko hlavnú cenu. Srdečne blahoželáme! 

  Prečítajte si víťaznú prácu, stojí to za to smiley.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • +421 x 044/4304030 -
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  +421 x 044/4342729 -
  Mgr. Kenderová Mária, zástupca riaditeľa školy,

  +421 x 044/4304029 -
  Bc. Malenčíková Tatiana, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  kuricova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  cevarova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň

Fotogaléria