Navigácia

Štvrtok 26. 11. 2015

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 26.11.2015)
Adam Salva (6.B)
Zajtra (Piatok 27.11.2015)
Šimon Dvorský (8.A)
Milan Šavrtka
Pozajtra (Sobota 28.11.2015)
Henrieta Mintálová (3.B)

PROJEKT DIGIŠKOLA

 

Naša škola je zapojená do Národného 
projektu 
Elektronizácia vzdelávacieho systému 
regionálneho školstva. 
Súčasťou projektu 
je vytvorenie 
tzv. Školských projektov. 
My sme pracovali na nasledujúcich témach: 

MÁME RADI SLOVENSKO /KLIK/,

web stránka: 

http://sprievodcaruzomberka.webnode.sk/ /KLIK/

UČÍM SA, UČÍM ŤA /KLIK/

Úlohou národného projektu 
Elektronizácia vzdelávacieho systému 
regionálneho 
školstva je vytvorenie elektronického 
vzdelávacieho 
systému a uvedenie elektronických služieb 
do prevádzky. Jeho súčasťou je aj zriadenie 
a vybavenie digitálnych učební, vytváranie 
digitálneho vzdelávacieho obsahu a 
vyškolenie vybraných pracovníkov 
pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania 
pedagogických pracovníkov. Projekt je 
financovaný z prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Operačného programu Informatizácia 
spoločnosti. Realizuje sa od 22. novembra 2013 
do 30. septembra 2015. 

Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

      Riaditeľka Základnej školy Sládkovičova 10  Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

udeľuje žiakom 8. a 9. ročníka 

v stredu 25. 11.  2015                   riaditeľské voľno.

Obedy v ŠJ budú zabezpečené. V prípade nezáujmu je potrebné obedy odhlásiť.

TENTO MESIAC NA NAŠEJ ŠKOLE:

ZBER PAPIERA KONČÍ 20.11.2015

Od 1. 11. – projekty E-twinning (International Photo Dictionary of Idiomatic Expressions, Christmas traditions/ vianočné tradície v našich krajinách v spolupráci s 13 krajinami sveta)

5. 11. Exkurzia žiakov na výstavu Titanic v Bratislave (8. A, 9. B)

5. 11. Okresné kolo v stolnom tenise (žiačky)

6.11 - 4.12 odovzdať úlohy domáceho kola MO

10.11. Žiacka konferencia (6. B, 6. A)

12. 11. Komparo (8. a 9. ročník)

16. 11. Okresné kolo v šachu: Základné školy, Ružomberok

18. 11. športovo-zábavné popoludnie v šk. telocvični Fiťko-šport a nie drogy

20. 11. Okresné kolo v stolnom tenise (žiaci)

20.11 Vesmírniček, 8.45 pre I. stupeň, Laboratórium Zem, 10.45 pre II. stupeň (školská jedáleň, vstupné 2 €)

23. 11. Zdravá párty o 10.00 hod

23. – 27. 11. Anglický lektor v škole

24. 11. Astrostop súťaž

25. 11. Testovanie 5

25.11. Ochranárik očami detí, výtvarná súťaž

30. 11. Literárna súťaž – Dieťa medzi paragrafmi – práva detí očami detí

Olympiáda zo SJL

Veľký futbal Coca-cola cup (chlapci)

Počas celého novembra prebieha projekt English One (vedomostná súťaž z ANJ pod záštitou Ministerstva školstva)

do 10. 11. výtvarná súťaž – Odmietni drogu – váž si svoj život!

do 25. 11. výtvarná súťaž – Ochranárik očami detí

Beseda s odborníkom o rizikách užívania návykových látok – 8. – 9. ročník

Výtvarná súťaž - Odmietni drogu - váž si svoj život

Slobodní od internetu a PC 5.A

Slobodní od mobilného telefónu a televízie 5.B

Tvorba výtvarných prác do výtvarných súťaží na tému Rodina bez cigariet a Vianočná pohľadnica

Novinky

 • Voľné pracovné miesto

  • ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok prijme do trvalého pracovného pomeru

  učiteľa pre primárne vzdelávanie na plný úväzok.

  • Požadované vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

 • 19. 11. 2015

  Tento štátny sviatok je dôležitým pre nás všetkých, hoci len málokto z našich žiakov doteraz vedel, prečo. 17.novembra si pripomíname tzv. nežnú revolúciu, po ktorej došlo k pádu totalitného komunistického režimu a k premene našej spoločnosti v demokratickú.

  Na začiatku bola nevinná manifestácia...

  V deň študentstva, 17. novembra 1989, ako aj v deň uctenia pamiatky smrti Jana Palacha, ktorý sa v roku 1969 na protest sovietskej okupácie upálil, sa rovnako ako po iné roky konala manifestácia, organizovaná Socialistickým zväzom mládeže. Pochod bol plánovaný niekoľko mesiacov vopred a bol povolený mestským výborom KSČ.

 • OZNAM

  Vážení rodičia,
  V škole bol zistený opakovaný výskyt pedikulózy (zavšivenie). Prosíme preto všetkých zákonných zástupcov žiakov o vykonávanie pravidelnej kontroly vlasov u svojich detí. Pedikulóza sa v škole vyskytuje opakovane, preto by sme nemali byť k tomuto prenosnému ochoreniu ľahostajní. V prípade, že sa u žiaka vši vyskytnú, prosíme, aby zákonný zástupca dieťaťa informoval triedneho učiteľa.  Žiak môže nastúpiť do školy po predložení potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.
   Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.

 • Zmeny v škole

  Od konca októbra vládne čulý pracovný ruch nielen v našej škole (pokračuje výmena okien, dverí), ale aj v školskom areáli.

  Pred očami nám vyrastá nové multifunkčné ihrisko, na ktoré sa už všetci tešíme. Najväčším prínosom pre našich žiakov bude určite ľadová plocha v zimných mesiacoch.

 • 29. 10. 2015
  Dnes bol u nás veľký zhon,
  všetci dnu a nikto von.
  ...
 • Jesenné prázniny

  Termín trvania jesenných prázdnin:

  29.10. (štvrtok) - 1.11.2015 (nedeľa)

 • 26. 10. 2015

  Tvoriví výtvarníci z 1. stupňa  opäť dokázali, akú majú fantáziu a šikovné ruky. V šiestom ročníku výtvarnej súťaže „Netradičné jablko 2015“ uspeli hneď šiesti.

  V kategórii maľba 2. miesto získal Miško Frič z 3.B a 3. miesto Borisko Gross z 1. A. V kategórii kombinovaná technika svojimi prácami porotu zaujali: Nikolka Mlynarčíková, Mirka Fuziová, Ninka Moštenická a Linduška Dobríková zo 4.A.

 • 26. 10. 2015

  Dňa 20. 10. 2015 sa triedy 9. A a 6. A vydali na palubu svetoznámej lode Titanic. Naše prvé kroky naprieč výstavou sa začali na pravé poludnie. Najprv sme sa oboznámili s pravidlami a následne každý jeden z nás dostal do rúk svoj palubný lístok. Ten obsahoval meno pasažiera, triedu (1. – 3.), v ktorej cestoval, aké mal zamestnanie, s kým cestoval, kde išiel...

 • Deň zdravej výživy v 4.A

  Nemáte desiatu, alebo vám chýbajú vitamíny?

  V našej 4.A to nie je žiadny problém. Naša videonahrávka (nezostrihaná verzia) KLIK je toho dôkazom. Takto sme sa mali počas Dňa zdravej výživy- 16.10. 2015.

  Poďakovanie patrí starostlivým rodičom, ktorí malým kuchárom nachystali veľa zdravých dobrôt.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • +421 x 044/4304030 -
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  +421 x 044/4342729 -
  Mgr. Kenderová Mária, zástupca riaditeľa školy,

  +421 x 044/4304029 -
  Bc. Malenčíková Tatiana, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  kuricova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  cevarova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň

Fotogaléria