Navigácia

Piatok 9. 10. 2015

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 9.10.2015)
Matúš Hýroš (4.A)
Oľga Moravčíková
Zajtra (Sobota 10.10.2015)
Petra Blašková (7.A)
Mgr. Viera Slaná
Pozajtra (Nedeľa 11.10.2015)
Patrícia Mlynarčíková (5.B)

PROJEKT DIGIŠKOLA

 

Naša škola je zapojená do Národného 
projektu 
Elektronizácia vzdelávacieho systému 
regionálneho školstva. 
Súčasťou projektu 
je vytvorenie 
tzv. Školských projektov. 
My sme pracovali na nasledujúcich témach: 

MÁME RADI SLOVENSKO /KLIK/,

web stránka: 

http://sprievodcaruzomberka.webnode.sk/ /KLIK/

UČÍM SA, UČÍM ŤA /KLIK/

Úlohou národného projektu 
Elektronizácia vzdelávacieho systému 
regionálneho 
školstva je vytvorenie elektronického 
vzdelávacieho 
systému a uvedenie elektronických služieb 
do prevádzky. Jeho súčasťou je aj zriadenie 
a vybavenie digitálnych učební, vytváranie 
digitálneho vzdelávacieho obsahu a 
vyškolenie vybraných pracovníkov 
pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania 
pedagogických pracovníkov. Projekt je 
financovaný z prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Operačného programu Informatizácia 
spoločnosti. Realizuje sa od 22. novembra 2013 
do 30. septembra 2015. 

TENTO MESIAC NA NAŠEJ ŠKOLE:

1. 10. začiatok krúžkovej činnosti - Škola života, Scrabble

5.10. prvé zasadnutie redakčnej rady

8.10.,  27. 10. stretnutie žiackej školskej rady

16.10. Svetový deň zdravej výživy

20. 10.  Titanic exkurzia v Bratislave, 6. B, 9. A

22. 10. Titanic exkurzia v Bratislave, 5. A, 5. B, 9. B

26. 10. Sárova Bystrica 2015 – súťaž mladých moderátorov

31. 10. ukončenie projektu Záložka do knihy spája školy

Slobodní od internetu a PC 5.A

Súťaž projektu EnglishOne pre II. stupeň

Príprava programu na Žiacku konferenciu

Tvorba výtvarných prác do výtvarných súťaží na tému Rodina bez cigariet a Vianočná pohľadnica

Novinky

 • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

  OZNAMUJEME STRAVNÍKOM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE,

  ŽE DŇA 2. 10. 2015 (PIATOK) SA V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI NEVARÍ

  Z DŌVODU VÝMENY OKIEN V KUCHYNI.

 • 29. 9. 2015

  29. septembra sme privítali v našej škole spisovateľa Daniela Heviera. Turné sa uskutočňuje pri príležitosti jeho životného jubilea. 

 • 29. 9. 2015

  Hovorí sa, že „koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom“ A veru aj nám je jasné, že ani v našej Európskej únii nám nestačí jeden jazyk na to, aby sme sa ním dohovorili v každej krajine. Vraj je ich až okolo 300. 26. september sa v EU oslavuje ako Európsky deň jazykov. A my sme sa rozhodli, že si na hodinách posvietime na jazykovú rôznorodosť v Európe a vymysleli sme si drobné aktivity.

 • 29. 9. 2015

  Dňa 21.09.2015 zavítala k nám na besedu kpt. Ing. Gabriela Tkáčová, aby sa s našimi prváčikmi porozprávala o bezpečnosti na ceste do školy, o pravidlách pre chodcov a cyklistov i o dopravných značkách. V závere besedy obdarovala deti reflexným pásikom. Ďakujeme! 

 • Hevitour 60

  29. septembra o 11.00 privítame v našej škole spisovateľa Daniela Heviera. Turné sa uskutočňuje pri príležitosti jeho životného jubilea.  Akcia je pre žiakov 3 - 6. ročníka. Pán Hevier sa bude s deťmi rozprávať o jeho najnovšej knižke Svet zachránia rozprávky. Deti si budú môcť zakúpiť jeho knižku (7 EUR), tričko s nápisom S deťmi sa dá dohodnúť (5 EUR) a bufky s logom HEVI (4 EUR).

 • STRETNUTIE RODIČOV

  Vážení rodičia, pozývame vás na plenárnu schôdzu rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 21. septembra 2015 (pondelok) o 16.00 hod v školskej jedálni. Po skončení bude nasledovať triedna schôdzka. Účasť je nutná. Okrem iného vás budeme informovať  o zavádzaní elektronickej žiackej knižky, ku ktorej budete dostávať heslá.

 • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

  Obedy vydávame od 12,00 hod. -14,00 hod.

  Odhlásiť sa z obeda je možné deň dopredu alebo najneskôr ráno do 7,30 hod., a to priamo v školskej jedálni alebo na tel.čísle 0917/529279.

  Žiadame žiakov aby si individuálne odhlasovali stravné lístky aj keď idú do školy v prírode, na výlet alebo majú riaditeľské voľno. Hromadne nikoho neodhlasujeme.

 • Ponuka krúžkov pre šk. rok 2015-2016

  Vážení rodičia,

  ponúkame Vám možnosť, prihlásiť Vaše dieťa na krúžky záujmovej činnosti. V žiadosti o prijatie za člena CVČ Elán máte možnosť výberu. Na žiadosti uvediete na 1. pozíciu krúžok z ponuky našej ZŠ (KLIK). Tento krúžok absolvuje Vaše dieťa bezplatne.  Na 2. pozíciu napíšte krúžok z ponuky CVČ Elán (KLIK), ktorý je za poplatok 5 + 9 € na rok.

 • Zoznamy žiakov 1.A a 1.B

  Vážení rodičia,

  blíži sa začiatok školského roka a my Vám ponúkame zoznamy tried budúcich prváčikov. 

  1.A a 1.B

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • +421 x 044/4304030 -
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  +421 x 044/4342729 -
  Mgr. Kenderová Mária, zástupca riaditeľa školy,

  +421 x 044/4304029 -
  Bc. Malenčíková Tatiana, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  kuricova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  cevarova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň

Fotogaléria